Chính Sách Giao Hàng, Vận Chuyển

1.Đối với trường hợp xe vận chuyển do NC LIGHTING cung cấp

  – Thời gian giao hàng: Theo tiến độ từng đơn hàng

– Địa điểm giao hàng: Tại chân công trình bên mua

– Phương thức giao nhận: Kiểm nhận cụ thể số lượng, quy cách hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng.

     – Bên B có trách nhiệm bốc xếp vật tư ở xưởng bên B, Bên A có trách nhiệm bốc xếp ở chân công trình bên A

2.Đối với trường hợp xe vận chuyển do Khách hàng tự cung cấp

  – Thời gian giao hàng: Theo tiến độ từng đơn hàng

– Địa điểm giao hàng: Tại nhà máy bên bán

– Phương thức giao nhận: Kiểm nhận cụ thể số lượng, quy cách hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng.

      – Bên B có trách nhiệm bốc xếp vật tư ở xưởng bên B lên xe bên A

3.Nghiệm thu và bàn giao hàng hóa

Quý khách hàng vui lòng nghiệm thu và kiểm tra hàng hóa ngay tại thời điểm giao hàng. Mọi vấn đề phát sinh hãy thông báo ngay lại với phụ trách đơn hàng để thông tin đến các bộ phận liên quan kịp thời đưa ra hướng xử lý .

NC LIGHTING chỉ bảo hành những trường hợp hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất. Không bảo hành trong những trường hợp hư hỏng do sự bất cẩn của Bên mua trong quá trình bảo quản hoặc sử dụng không đúng yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu an toàn theo quy định của bên bán.